Şişman hastalarda şeker hastalığı neden daha fazla görülür?

21.05.2016 23:06

Şişman insanlarda yağ hücrelerden salgılanan bazı hormonlar sonrasında insülin drenci gelişmektedir. Bu insülin drenci gelişen insanlarda şeker regülasyonu için normalde ihtiyaç olan insülinden çok daha fazla insülin  ihtiyacı olmaktadır. Şişman  Tip 2 şeker hastalarında en büyük sorun bu insülin direncidir. Hastanın kan şekerini düşürmek için normal miktarlarda salınan insülin bu direnç varlığında kan şekerini düşürmek için çok yetersiz kalır ve kan şekerini düzenleyemez. Bunun üzerine pankreas daha fazla insülin salgılar. İnsülin drenci olan şişman hastalarda veya tip 2 şeker hastalarında çoğu zaman çok daha fazla insülin salgılanır ve kan insülin seviyeleri genelde yüksektir. Şişmanlık arttıkça insülin drenci artar insülin drenci arttıkça da gerekli olan insülin miktarı artar belirli bir noktaya kadar pankreas fazla çalışarak bu durumu telafi eder. Belirli bir aşamanın üzerinde şeker hastalığını düzeltmek için dışarıdan antidiyabetik ilaçlar veya insülin desteği gerekir.  Vücutta yüksek düzeyde buluna insülin açlık merkezini uyararak daha çok yemek yemesine ve şişmanlığının dahada kötüleşmesine neden olur. Bu yüzden bu şişman tip 2 şeker hastaları kırılması zor bir kısır döngünün içinde kalırlar. Bu hastaların diyetlerine uyması, kilo ve şeker kontrolü gerçekten çok zordur ve çok sıkı bir emek ister.