Şeker Hastalığı Ameliyatı İle ilgili genel bilgiler

Şeker Hastalığı Ameliyatı

09.04.2019 15:17
Metabolik cerrahi (Şeker hastalığı ameliyatı) nedir? Açken bizden alınan kandan ölçülebilen şeker düzeyi çok önemlidir. Normalde 80 ile 100 arasındadır. Şeker hastalığı açlık kan şekeri düzeyinin 126 mg/dl veya üç aylık kan şekeri düzeyini daha iyi gösteren HbA1c düzeyinin %6,5 ten daha fazla...

Metabolik Sendrom nedir?

Metabolik sendrom, şişman şeker hastalarının bünyelerinin bu hastalıklardan etkilenmiş ve akabinde tansiyon ve  kolesterol sisteminin bozuluş olması halidir.Yani şeker hastalığı+şişmanlık+kolesterol fazlalığı+ yüksek tansiyon birlikte olmasına metabolik sendrom denir.. 

Metabolik Cerrahi nedir?

Yukarıda belirmiş olduğumuz metabolik sendromu düzeltmek için yapılan cerrahi müdahalelere metabolik cerrahi denilmektedir.

Metabolik Cerrahi (şeker hastalığı ameliyatı)

Metabolik sendromlu insanlar günümüzde  neden daha çok görülür hale geldi.

  • Günümüz toplumunda değişen yaşam şekli ve çevresel faktörler sonucunda insanlar daha sedanter (az hareket eden) olarak yaşamaya başlamışlardır ve dengesiz beslenen toplumlar haline gelmişlerdir.
  • Aynı zamanda gıda sektöründeki değişimler sonucunda doğal ve sağlıklı gıda  ürünleri giderek azalmış ve daha çok yüksek kalorili ve çabuk sindirilen gıdalar üretilmiştir. Bu gıdalarda (kola, bisküvi, tatlılar, beyaz ekme ve benzeri gıdalar) ince barğırsağın proksimalinde (jejunumda ) emilmekte ve distal ince bağırsağa (ileum) hiç gelememektedir. Bunun neticesinde ileumdan salgılanması gereken hormonlar salgılanamamaktadır.
  • Bu ileumdan salgılanan hormonlarda şeker hastalığının oluşması, ve doyma hissini ve metabolizmayı etkileyerek fazla kiloların oluşmasında etken olduğu anlaşılmıştır.

Metabolik  Cerrahinin Etki Mekanizması

I-Metabolik Cerrahinin Şeker Hastalığını Düzeltici Etkisi:

       Metabolik cerrahi sonrasında şeker hastalığının düzelme mekanizmasının şema.

II-Metabolik cerrahinin doyma ve metabolizma üzerine etkisi:

Metabolik cerrahi tüm şeker hastalarına etkilimi?

Metabolik Cerrahinin bariatrik (şişmanlık) ameliyatından farkları nelerdir?

Kaç çeşit metabolik cerrahi mevcuttur?
 

Transit Bipartisyon Ameliyat Şeması

İleal Transpozisyon Ameliyat şeması

Diverted İleal TranspozisyonAmeliyat şeması

Metabolik cerrahi tedavide başarıyı etkileyen ana faktörler nelerdir:

 1. Bu cerrahi mudahaleyi yapaçak ekibin profesyonelligi
 2. Dogru hastaya dogru cerrahi tedavinin yapılması.
 3. Hastanın uygunluğu
 4. Hastanın şeker hastalığının şiddeti ve şeker hastalığı ile geçen süre
 5. Hastanın geride kalmış olan pankreas rezervinin durumu.
 6. Hasta takiplerinin optimum olması