Median arkuat ligament sendromu (MALS)

Median arkuat ligament sendromu (MALS) çölyak arterin median arkuat ligamen (MAL) ve diyafrağmatik kuruslar tarafından sıkıştırılması sonucu meydana gelen  çok nadir bir durumdur. Bu çöyak arterde daralma neticesinde özellikle yemekler sonrasında bu arterin beslediği organlarda(karaciğer, mide, pankreas, dalak ve ince bağırsaklar)  kan akımının yetersiz olması neticesinde yetersiz kanlanmaya bu organlarda kısmi iskemi benzeri tablolar oluşur.

MALS  Belirtileri Nelerdir?

Bu yetersiz kanlanmaya bağlı çok şiddetli olabilen karın ağrısı, bulantı ve kusma meydana gelmektedir. Yemekler sonrasında meydana gelen bu rahatsızlıklar nedeni ile hastalar  yemekten kaçınmaya ve/veya yemekleri azaltmaya başlarlar. Bunun akabinde de hastalar sebepsiz zayıflarlar.  

MALS  tanısı nasıl konulur?

MALS tanısı bu yukarıda saydığımız belirti ve bulguların olduğu ve bunlara neden olabilecek bir durumun tespit edilemediği durumda çölyak arterde daralma tespit edilmesi durumunda teşhisi konulmaktadır. Tanı koymak için dopler ultrason, abdominal bilgisayarlı tomografik angio, mağnetik resonans görüntüleme ve angio kullanılabilmektedir.

MALS  tedavisi nedir?

Tedavi amacı ile yapılan balon  tedavisi ve stent tedavisinin kendi başına çok da tatmin edici sonuçlarının olmadığı bildirildi. MAL in kesilerek çölyak arterin serbestlemesi ve çölyak gangliyon eksizyonu günümüzde en çok kabul gören tedavi şeklidir. Bu işlem açık konvansiyonel yöntemle yapılabildiği gibi laparoskopik veya robotik olarak ta yapılabilmektedir.

 

Aşağıdaki resimlerde, bizim ameliyatını yapmış olduğumuz bir hastanın, ameliyat öncesi cölyak damarının ne kadar dar olduğunu ve ameliyat sonrası da bu darlığın açılmış olduğunu üç farklı açıdan bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile gösterilmektedir.