13. Mayıs 2017 terihinde Ankara Hilton Otelde düzenlemiş olduğumuz ''Açık Karında Güncel Yaklaşımlar Kursu'' 35 kişinin katıldığı, alanında deneyimli farklı merkezlerden 7 konuşmacının sunularını yaptığı ve güncel literatürler ışığında açık karının hemen her yönünün ele alındığı, bilimsel değeri yüksek interaktif tartışmaların olduğu başarılı bir toplantı olmuştur. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

 
Açık Karında Güncel Yaklaşımlar Kursu 

Moderatör: Dr. Fahri Yetişir

09:40 - 10:00 Açılış Konuşması - Kurs Programının Anlatımı - Dr. Fahri Yetişir
Oturum Başkanları: Dr. Cihangir Özaslan, Dr. Bülent Erkek
10:00 - 10:30 Açık Karın Nedir ve Açık Karın Endikasyonları - Dr. Niyazi Karaman
10:30 - 11:00 İntraabdominal Hipertansiyon / Abdominal Kompartman Sendromu ve Organlar Üzerine Etkisi
Dr. Cihangir Akyol

11:00 - 11:10 KAHVE MOLASI

Oturum Başkanları: Dr. Onur Özlü, Dr. Haldun Gündoğdu
11:10 - 11:40 Açık Karın Hastalarında Yoğun Bakım ve Anestezi Yönetimi - Dr. Akgün Ebru Şarer
11:40 - 12:10 Abdominal Sepsise Cerrahi Yaklaşım- Dr. Fahri Yetişir

12:10 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum Başkanları: Dr. Zafer Ergül, Dr. Ziya Anadol
13:00 - 13:30 Hasar Kontrol Cerrahisi - Dr. Seracettin Eğin
13:30 - 14:00 Enteroatmosferik Fistül Yönetimi - Dr. Sezai Leventoğlu

14:00 - 14:10 KAHVE MOLASI

Oturum Başkanları: Dr. Selçuk Haznedaroğlu, Dr. Hakan Kulaçoğlu
14:10 - 14:40 Geçici Karın Kapama Teknikleri - Dr. Serdar Karaca
14:40 - 15:10 Video Eşliğinde Yeni Bir Enteroatmosferik Fistül Yönetimi ve Açık Karın Kapama Tekniği
Dr. Fahri Yetişir

15:10 - 15:20 KAHVE MOLASI

Oturum Başkanları: Dr. Recep Çetin, Dr. Oskay Kaya
15:20 - 15:35 Olgu Sunumu - 1 - Dr. Niyazi Karaman
15:35 - 15:50 Olgu Sunumu - 2 - Dr. Cihangir Akyol
15:50 - 16:05 Olgu Sunumu - 3 - Dr. Sezai Leventoğlu
16:05 - 16:20 Olgu Sunumu - 4 - Dr. Fahri Yetişir

16:20 - 16:30 KAHVE MOLASI

Oturum Başkanları: Dr. Cihangir Akyol, Dr. Ziya Anadol, Dr. Recep Çetin, Dr. Seracettin Eğin, Dr. Zafer Ergül,
Dr. Bülent Erkek, Dr. Haldun Gündoğdu, Dr. Selçuk Haznedaroğlu, Dr. Serdar Karaca, Dr. Oskay Kaya,
Dr. Niyazi Karaman, Dr. Hakan Kulaçoğlu, Dr. Sezai Leventoğlu, Dr. Onur Özlü, Dr. Cihangir Özaslan, Dr. Akgün Ebru Şarer
16:30 - 17:00 Tüm Panalistler Eşliğinde Açık Karın Tedavisindeki Güncel Değişimlerin
Maddeler Halinde İrdelenmesi - Dr. Fahri Yetişir
17:00 - 17:15 Sertifikaların Dağıtılması
 

Açık Karında Güncel Yaklaşımlar Kursu Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Cihangir Akyol (AÜTF Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Ziya Anadol (GÜTF Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Recep Çetin (Ankara Minasera Aldan Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Uzm. Dr. Seracettin Eğin (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Doç. Dr. Zafer Ergül (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel cerrahi Kliniği)
Prof. Dr. Bülent Erkek (AÜTF Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)
Doç. Dr. Haldun Gündoğdu (Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Prof. Dr. Selçuk Haznedaroğlu (AÜTF Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)
Doç. Dr. Serdar Karaca (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Doç. Dr. Oskay Kaya (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Doç. Dr. Niyazi Karaman (Doktor Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Prof. Dr. Hakan Kulaçoğlu (Ankara Fıtık Merkezi Genel Cerrahi)
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu (GÜTF Genel Cerrahi Kliniği)
Doç. Dr. Akgün Ebru Şarer (Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği)
Doç. Dr. Cihangir Özaslan (Doktor Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
Prof. Dr. Onur Özlü (TOBB ETÜ Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği)
Doç. Dr. Fahri Yetişir (Ankara Minasera Aldan Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)
 
Katılımcıların sıralaması Soyadları’na göre alfabetik olarak düzenlenmişti
 

İletişim

Fahri Yetişir : 0(535) 375 06 03
Emre Coşkun : 0(549) 774 76 90
Çiğdem Ergezen : 0(549) 774 76 55

Katılımcılara sertifika verilecektir.

 

 

Açık Karın (Open Abdomen)

Tanımı:

Dünya abdominal kompartman sendromu komitesi (WSACS) açık karını şu şekilde tarıflemiştir. ‘’Açık Karın (Open abdomen, açık batın) karın ameliyatlarından sonra karnın ne cildinin ne de fasyasının kapatılamadığı bir durumdur’’ Açık karın anlaşılacağı üzere insan karnının bir şekilde açıldığı ve kapatılamadığı, karın içi organlarının tamamen açıkta kaldığı tedavisi zor bir durumdur. Eskiden mortalitesi  %70 in üzerinde seyreden ve tedavisi oldukça zahmetli bir durumdu. Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak açık karın tedaisine yaklaşımda da  belirgin bir değişmeler oldu. Tedavi modalitesindeki bu değişimler sonucunda açık karın mortalitesi %20’lerin altına kadar çekildi

Açık karın sınıflaması:

Açık karın sınıflaması çok önemli. Açık karın hastası çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Nasıl bir hastadan bahsettiğimizi anlayabilmek için ve aynı dili konuşabilmemiz için çok iyi bir sınıflama gerekmektedir. Dünya abdominal kompartman sendromu komitesi (WSACS) 2013 yılında bu ihtiyacı görerek yayınladıkları klavuzda Björck açık sınıflamasını revize ettiler. Bütün dünyada yaygın olarak kullanılan ve kabul gören sınıflama budur.

1-Yapışıklık olmayan açık karınlar: Karın bir şekilde açılmış ve kapatılamıyor fakat karın içerisindeki bağırsaklar ve vizeral yapılar birbirlerine ve karın duvarına yapışmamışlar. Bu hastalar genellikle yakın zamanda ameliyat olmuş ve yapışıklar oluşmamış olan hastalardır. Bunlarda kirlilik düzeyine ve fistül varlığına göre üç guruba ayrılmışlardır.

1a-Temiz

1b-Kirli

1c-Enteroatmosferik fistül mevcut

2-Yapışıklık oluşmuş fakat zorda olsa ayrışabilmekte olan açık karınlar: Bu gurup açık karın hastalarında belirli bir süre karın içerisi ılık su ile yıkandıktan sonra zorda olsa diseke ederek vizeral dokuları ve karın duvarını birbirinden ayırabildiğimiz hastalar. Bu hastalar birinci grup hastalara göre ilk ameliyatlarından son geçen gün daha fazladır. Bu hastalarda karın içerisinin kirlilik derecesi ve fistül varlığına göre üç alt guruba ayrılmaktadır.

2a-temiz

2b-kirli

2c-enteroatmosferik fistül mevcut

3-Frozen karın gelişmiş hiçbir şekilde diseksiyonun yapılamadığı  açık karınlar. Bu hastaların açık karınlarında viseral dokular ve karın duvarı birbirlerine çok sıkı bir şekilde yapışmışlardır ve dokular artık birbirlerinden ayrılamamaktadır. Bu hastalarda kendi içlerinde kirlilik düzeyine göre iki gruba ayrılmaktadır.

3a-temiz

3b-kirli

4-Frozen karın üzerine enteroatmosferik fistül eklenmiş açık karınlar. Grup 3 açık karın hastalarının enteroatmosferik fistüllü halleridir.

Endikasyonları:

1-Abdominal kompartman sendromu (AKS) (batın içi basıncın 20 mm Hg’nin üstünde olduğu ve eş zamanlı yeni oluşan bir organ hasarının oluştuğu durum):

AKS 3 alt grupta incelenebilir:

  1. Primer AKS: Kompartman sendromunun gelişme nedeni periton içinden kaynaklandığı durumlar, örnek olarak anastamoz kaçırması ve viseral organ perforasyonları sonrası gelişen peritonitlerin neticesinde gelişen AKS ları.
  2. Sekonder AKS: Asıl hadise tamamen karın içi ile alakası yokken gelişen mesala sepsis ve yanık gibi durumlarda gelişen AKS ları.
  3. Tersiyer AKS: Tedavi edilmiş ve tekrar etmiş olan kompartman sendromlarına denir.

2-Hasasr kontrol cerrahisini takiben hastaların kalıcı cerrahi yapana kadar açık karın ile takip edilmelerinin yaşama oranlarını artırmakta olduğu anlaşılmıştır. Hasar kontrol cerrahisi travma hastalarında ve non-travma hastalarında olmak üzere iki grupta incelenir. Yaklaşım algoritmalarında çok minimal değişiklikler olmakla beraber. En basit hali ile eğer hastada hipotermi, asidoz ve kuagulapati varsa hasar kontrol cerrahisi uygulamak hastanın yaşama oranını artırmaktadır. Hasar kontrol cerrahisinde de olabildiğince hızlı bir şekilde kanamayı durdurmak ve enteral bulaşı durdurmak ve karnı kapatmadan açık karın şeklinde negatif basınç sistemleri ile kapatarak  hastayı olabildiğince hızlıca yoğun bakıma gönderip asidoz, hipotermi ve kuogulopatisini düzeltmeye çalışmak gerekmektedir. Hastanın hayatı parametrelerini düzelttikten sonra kalıcı cerrahi ve kapama yapılabilir. Tüm bu süreç boyunca hastanın açık karın olarak takip edilmesi ve karnın negatif basınç sistemi ile kapatılması dünya abdominal kompartman komitesinin 2013 teki klavuzunda önerilmektedir.

3-Yaygın intra-abdominal sepsiste: 2013 klavuzunda bu konuda bir değişiklik yapıldı. Eskiden yaygın intra abdominal sepsislein hepsinde negatif basınç sistemi kullanılmakta iken 2013 yılında intraabdominal hipertansiyon un (İAB>12 mmHg) olaya eşlik etmesi durumunda açık karınla takip edilmesi önerilmektedir.

Bir zamanlar %70 ten fazla ölümle seyreden açık karın hastalarında günümüzde mortaliteyi % 20 un altına düşürebilmemizi sağlayan etkenler nelerdir. Günümüzdeki açık karın tedavisindeki bu başarının sırları nelerdir:

1-Teknolojide gelişmeler sonrasında açık karın tedavisinde kullanabileceğimiz çok sayıda fonksiyone malzemenin geliştirilmiş olması.

2-Negatif basınç sistemi denilen bir sistemin çok daha efektif ve doğru bir şekilde açık karın hastalarında kullanılmaya başlanmış olması.

3-Dinamik batın kapama sistemlerinin gelişmiş olması ve (NBS) ile birlikte kullanılmaya başlaması.

4-Bu hastalar genellikle yoğun bakım hastası olması nedeni ile yoğun bakım stratejilerinin daha da düzelmesi

5-Bu hastaların sıvı elektrolit dengelerinin ve beslenmelerinin çok daha iyi anlaşılması ve daha iyi replase edilmesi

6-Bu hastaların rehabilitasyonlarının daha iyi yapılıyor olması

7-Açık karın konusunda farkındalığın artması ve eğitimlerin daha yaygınlaşması.

 

 

 

 

Türk Cerrahi Derneğindeki Doç. Dr. Fahri Yetişir'in yapmış olduğu ''açık karın'' ile ilgili  eğitim sunu ve videoları.

Yetişir'in Entero atmosferik

Çoklu Enteroatmosferik Fistüllü açık karın hastasının negatif basınc sistemi ile yönetimi

Açık Karın Yönetimi ile ilgili Doç. Dr. Fahri Yetişirin düzenlemiş olduğu toplandı ve kurslar.

 

28.Mayıs 2016 Cumartesi  Kocaeli Açık Karın Kursu başarı ile gerçekleştiridi

14.Mayıs 2016 Cumartesi - Bursa Açık Karın Kursu başarı ile tamamlandı

2 Nisan 2016 Cumartesi - Konya Açık Karın Kursu başarı ile tamamlandı.

1 Nisan 2016 cuma - İzmir Açık Karın Kursu başarı ile tamamlandı.

28 Kasım 2015 Cumartesi Elaziğ Güncel Açık karın Kursu başarı ile tamamlandı

8-9 mayıs 2015  Cumartesi-Pazar Hilton/Ankara Ankara Açık Karın Kursu başarı ile tamamlandı