mide

28.06.2016 11:24

Mide Fıtığı (hiyatal herni)

Özet

Tanı:

Kılavuz 1:Mide fıtığı çok sayıda değişik tetkiklerle yapılabilir olmasına karşın sadece tedavi stratejimizi etkileyecek tetkikler yapılmalıdır(+++ güçlü)

Ameliyat endikasyonu:

Kılavuz 2:Tip I Mide Fıtıklarında reflü semptomları yoksa ameliyat endikasyonu yoktur(+++güçlü)

Kılavuz 3: Akut tıkanma veya dönme belirtisi veren tüm semptomlu  paraözefagial herniler  ameliyatla onarılmalıdır.(++++ güçlü)

Kılavuz 4: Rutin olarak elektif şartlarda asemptomatik paraözefagial hernilerin ameliyat edilmesi her zaman endike olmayabilir. Hastanın yaşı ve komorbid hastalıkları da cerrahi için düşünülmelidir. (+++ zayıf)

Kılavuz 5:Akut mide dönmelerinde  midenin redüksiyonu ve sınırlı bir rezeksiyon gerekli(++++ güçlü)

Obezite ameliyatı esnasında mide fıtığı tamiri yapılmalı mı?

Kılavuz 6: Obezite cerrahisinin hepsinde(tüp mide, gastrik baypas….) eğer bir mide fıtığı tespit edilirse semptom  olsun veya olmasın tamir edilmelidir(+++zayıf)

Başarıyı Etkileyen Faktörler nelerdir?

Kılavuz 7:Operasyon sonrası kötü sonuç oranını azaltmak için bulantı ve kusma agresif bir şekilde tedavi edilmelidir. (++, güçlü)

Kaç Çeşit Mide Fıtığı Ameliyatı Vardır?

Kılavuz 8: Mide fıtığı transtorasic ve transabdominal yaklaşımla  efektif bir şekilde onarılabilir. (++++, güçlü). Laparoskopik yaklaşımın morbiditesi açık yaklaşımdan belirgin bir şekilde daha düşüktür. (++, güçlü)

Kılavuz 9:Laparoskopik transabdominal mide fıtığı onarımı açık onarım kadar etkili olurken periopertif morbiditeyi düşürmekte ve hastanede kalış süresini kısaltmaktadır. Bu nedenle laparoskopik yaklaşım çoğu merkezde tercih edilen yaklaşımdır. (++++, güçlü)

Kılavuz 10:Paraözefagial mide fıtıklarında fıtık kesesi diseke edilmeli ve çıkarılmalıdır. (++, güçlü )

Tamirin Güçlendirilmesi gereklimi?

Kılavuz 11: Geniş mide fıtıklarının tamiri esnasında yama kullanılması erken dönem nüks oranını azaltmaktadır. (+++,güçlü)

Kılavuz12: Yamanın kullanılmasının uzun dönem takipler konusunda yeterli bilgi yoktur

Fundoplikasyon yapılmalımı?

Kılavuz 13:Tip 1 mide fıtıklarında fundoplikasyon yapılmak zorunda. Tip I fıtıklardaki kadar olmasada paraözefagial fıtıkların onarımı esnasında da önemli. (++, zayıf)

Kılavuz 14: Akalazya yoksa, preoperatif manometrik bilgiye gerek yok

Kısa Özefagus

Kılavuz 15:Mide fıtıklarının ameliyatı esnasında önemli adımlardan birtaneside gastroözefagial bieşkenin  diyafram altına yani karın içine getirilmesidir. (+++, güçlü)

Kılavuz 16: mide fıtığı ameliyatlarından sonra nüks oranını azaltmak için karın içiözefagusun uzunluğunun 2-3 cm civarında olmalıdır. (++, zayıf). Bu uzunluk özefagusun intramediastinal diseksiyonu ile veya gastroplasti ile oluşturulabilmektedir.  (++++, güçlü)

Gastropeksi ameliyata ne zaman eklenmelidir?

Kılavuz 17:Gastropeksi mide fıtığı ameliyatlarında güvenle kullanılabilir. (++++, strong)

Kılavuz 18: Seçilmiş hastalarda mideye yerleştirilen gastrostomi tüpü ameliyat sonrası bakımı iyileştirebilir.  (++, güçlü)

Kılavuz19:Yüksek riskli hastalarda fıtığın tamirinin yapılmadan gastropeksi ile redüksiyonu güvenle yapılabilmektedir fakat yüksek nüks oranına sahiptir.(++ zayıf) Bu nedenle  mümkünse standard tamir önerilmektedir

Ameliyat sorası tedavisi:

Kılavuz 20:Bu hastalarda erken dönemde yutma güçlüğü(disfaji) sık görülmektedir. Bu nedenle bu hastaların yeteri kadar beslenebildiğinden emin olmak lazım. (+, güçlü)

Kılavuz 21:Rutin olarak ameliyat sonrası asemptomatik hastalarda  kontras film çekilmesi gerekmemektedir. (+++, güçlü)

Kılavuz 22: Laparoskopik tecrübesi yeterli olan cerrahlar tarafından mide fıtığının revizyon ameliyatı laparoskopik olarak güvenle yapılabilir. (+++, güçlü)