Bu ameliyattan sonra şeker hastalığından ne ölçüde kurtulabilirsiniz ve daha sonrasında şeker hastalığı tekrar edebilir mi?

13.05.2016 23:17

Şişman tip 2 şeker hastasının pankreas rezervi tükenmemişse (bunu ameliyat öncesi tetkiklerle anlayabilmekteyiz) %90’ın üzerinde şeker hastalığından kurtulabilmektedir. Bu ameliyatın yapıldığı hastaların yaklaşık 5 yıllık takipleri sonucunda şeker hastalığının tekrar etmediği gösterildi.